Gepubliceerd: 23 juli 2020, Rémon Verkerk

 

Veilig thuiswerken

Om veilig thuiswerken te garanderen dienen organisaties zich te vergewissen dat wordt gewerkt conform het informatiebeveiligingsbeleid. Maatregelen dienen te worden getroffen om zicht te houden op systemen die zich buiten de perimeter van de organisatie bevinden, zodat noodzakelijke patches tijdig kunnen worden uitgevoerd. Het verminderd fysiek contact tussen medewerkers leidt tot een verhoogd risico, doordat cybercriminelen zich eenvoudig de identiteit van medewerkers kunnen aannemen en zodoende gevoelige informatie kunnen inwinnen.

Hoewel er tal van technische maatregelen denkbaar zijn die kunnen bijdragen aan het terugdringen van dergelijke risico’s, blijft het belangrijk om ook de bedrijfsprocessen – waar nodig – aan te passen.

Bedrijfscontinuïteit

Gedwongen door de Cornona-pandemie bewezen organisaties op grote schaal hun vermogen zich snel aan te passen aan de situatie en werkt een groot deel van de bevolking vanuit huis. Bedrijfscontinuïteit is hierbij uiteraard het belangrijkste uitgangspunt. Security wordt echter hierbij nog te vaak over het hoofd gezien, terwijl deze factor in grote mate bepalend is voor de continuïteit van uw business.

De afgelopen maanden heeft PSG Recherche verschillende onderzoeken gedaan naar incidenten, waarbij het werken op afstand heeft geleid tot ernstige incidenten, waarvan enkele van catastrofale omvang.

Voorkomen is beter dan genezen

PSG staat haar klanten bij in het reduceren van risico’s en het oplossen van calamiteiten. Onze specialisten beschikken over de kennis en expertise uw risico’s in kaart te brengen en bestaande processen aan te scherpen, teneinde uw weerbaarheid te vergroten en u in staat te stellen adequaat te reageren op incidenten. Wanneer incidenten zich voordoen, staat een team van incident responders tot uw beschikking om de relevante gegevens veilig te stellen en te analyseren. Het voordeel voor u is dat de schade beperkt blijft en u op korte termijn inzicht heeft in de aard en omvang van het incident.

PSG werkt!