Skip to main content Skip to search

Advocatuur

Feitenonderzoek

Gedreven door een passie voor waarheidsvinding verricht PSG feitenonderzoek. Dit feitenonderzoek draagt bij aan een eerlijke rechtsgang en een beslissende rol spelen bij het slechten van een geschil. Een dergelijk onderzoek kan worden verricht, in het kader van diverse rechtsgebieden. Na eerste signalen over een (mogelijke) integriteitsschending formuleert PSG een plan van aanpak, bestaande uit een afgewogen onderzoeksopzet met een concreet actieplan.

De omvang van het onderzoek wordt precies omschreven: niet te ruim en niet te beperkt. Wij bepalen in overleg met u welke gegevens veiliggesteld en geanalyseerd dienen te worden.

De opdrachtgever ontvangt een digitaal rapport van alle onderliggend materiaal. Daarmee beschikt u over alle voor het onderzoek relevante gegevens. Het feitenonderzoek leidt tot een neutraal en objectief onderzoeksresultaat.

(Contra-)expertise

Voor een ‘second opinion’ bent u bij PSG ook aan het juiste adres. Met regelmaat beoordelen wij in opdracht van een advocaat een dossierstuk of door een wederpartij gedeponeerde stelling. Wij toetsen hierbij de onderliggende bewijsargumenten op volledigheid, juistheid van interpretatie en wegen de verkregen feiten tegen alternatieve scenario’s. PSG gebruikt haar contra-expertise in onder andere artikel 12 Sv-procedures, waarbij wij in het verleden aantoonbaar het verschil hebben gemaakt.

Strafrecht

PSG ondersteunt advocatuur in strafzaken op het gebied van onder andere vermogens- en geweldsdelicten, seksueel misbruik, computercriminaliteit, bedreiging en (cyber)stalking.

Nabestaandenrecht

Arbeidsrecht

Bij vermoedens van niet-toelaatbaar gedrag door een medewerker kan PSG onderzoek in stellen ter vaststelling van feiten die deze vermoedens onderbouwen, dan wel ontkrachten. Bij een dergelijk onderzoek kunt u denken aan diefstal of verduistering, bedreiging, het aannemen van steekpenningen, misbruik van bedrijfsmiddelen, het lekken van vertrouwelijke data of persoonsgegevens, of beïnvloeding van processen die de bedrijfscontinuïteit negatief beïnvloeden.

Door jarenlange ervaring en persoonlijke contacten heeft PSG toegang tot een uitgebreid arsenaal aan actuele databestanden en een zeer uitgebreid netwerk zowel in Nederland als internationaal. Wanneer een onderzoeksvraag niet door ons binnen de wettelijke kaders kan worden beantwoord voeren wij het onderzoek niet uit.

De forensisch onderzoekers van PSG hebben jarenlange ervaring bij o.a. defensie, politie, Interpol en bijzondere opsporingsdiensten. Zij zijn allen in het bezit van een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleende vergunning voor het doen van particulier onderzoek. Daarnaast behaalden zij wereldwijd erkende certificeringen, waaronder:

  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Certified Information Security Manager (CISM)
  • Certified Computer Examiner (CCE)
  • Encase Certified Examiner (EnCE)
  • Certified Fraud Examiner (CFE)
  • Certified Ethical Hacker (CEH)

Wij zijn geworden wat we zijn dankzij het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Onze visie is dat elke opdracht even belangrijk is. Van klein tot groot, van standaard tot maatwerk en van spraakmakend tot uniek. Onze opdrachtgevers zijn ministeries, decentrale overheden, financiële sector, woningcorporaties, makelaars, advocatuur, particuliere sector.