Skip to main content Skip to search

Bedrijfsfraude

Fraudeonderzoek

Misstanden binnen uw organisaties worden snel en efficiënt in kaart gebracht. PSG levert wettig en overtuigend bewijs.

Bij signalen van fraude is het raadzaam kordaat op te treden, teneinde de impact voor uw organisatie, uw medewerkers en ketenpartners zoveel mogelijk te beperken. Tijdens het intakegesprek verzamelt PSG zoveel mogelijk relevante informatie om het onderzoek zo efficiënt en proportioneel uit te kunnen voeren.

Doelgericht onderzoek voorkomt verdere schade en onnodige impact voor uw organisatie, zij het financieel of reputationeel. Adequaat reageren voortkomt tevens aantasting van het moreel van uw medewerkers en vertrouwen van aandeelhouders.

Met innovatieve onderzoeksmethoden en een passie voor waarheidsvinding stopt PSG de fraude en staat u bij in het proces, van intakegesprek tot de rechtszaal.

Goed contact met de opdrachtgever van essentieel belang

Een goed contact met onze opdrachtgevers vinden wij van essentieel belang. Op deze wijze kunnen wij in onderling overleg een degelijk plan van aanpak maken met de meeste kans op succes. Wij houden daarbij expliciet rekening met de invloed die een onderzoek kan hebben op de interne bedrijfsvoering en arbeidsverhoudingen.

Ook tijdens de uitvoering van een onderzoek hebben wij regelmatig contact met onze opdrachtgevers om de voortgang te bespreken en het onderzoek eventueel bij te stellen wanneer dat wenselijk blijkt te zijn.

Plan van aanpak

Na het intakegesprek maken wij een plan van aanpak. Gedurende het onderzoek kunnen we tot nieuwe inzichten komen die vereisen de koers van het onderzoek ietwat bij te stellen. Het plan van aanpak is daarom gefaseerd opgebouwd, waarbij voor elke afzonderlijke fase een kostenraming is opgenomen. Na afronding van de respectievelijke fase, communiceren onze onderzoekers de uitkomsten en stemmen wij met u de vervolgfase af. Deze benadering zorgt ervoor dat u als klant inspraak houdt op de voortgang van het onderzoek en tijdig kosten en baten kunt wegen.

Rapportage

De rapportage vormt het eindproduct van het onderzoek. De rapportage bevat een heldere samenvatting en onderbouwde conclusie. Vanzelfsprekend maken ook de bevindingen van onze specialisten deel uit van dit rapport en worden verkregen bewijsstukken ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

Door jarenlange ervaring en persoonlijke contacten heeft PSG toegang tot een uitgebreid arsenaal aan actuele databestanden en een zeer uitgebreid netwerk zowel in Nederland als internationaal. Wanneer een onderzoeksvraag niet door ons binnen de wettelijke kaders kan worden beantwoord voeren wij het onderzoek niet uit.

De forensisch onderzoekers van PSG hebben jarenlange ervaring bij o.a. defensie, politie, Interpol en bijzondere opsporingsdiensten. Zij zijn allen in het bezit van een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleende vergunning voor het doen van particulier onderzoek. Daarnaast behaalden zij wereldwijd erkende certificeringen, waaronder:

  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Certified Information Security Manager (CISM)
  • Certified Computer Examiner (CCE)
  • Encase Certified Examiner (EnCE)
  • Certified Fraud Examiner (CFE)
  • Certified Ethical Hacker (CEH)

Wij zijn geworden wat we zijn dankzij het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Onze visie is dat elke opdracht even belangrijk is. Van klein tot groot, van standaard tot maatwerk en van spraakmakend tot uniek. Onze opdrachtgevers zijn ministeries, decentrale overheden, financiële sector, woningcorporaties, makelaars, advocatuur, particuliere sector.