Skip to main content Skip to search

Klacht tot niet vervolging (art 12 Sv)

Wat is een artikel 12 Sv-procedure?

Wanneer u het als rechtstreeks belanghebbende niet eens bent met het besluit van de officier van justitie om de verdachte niet te vervolgen, dan kunt u een klacht indienen bij het gerechtshof. Dit wordt een artikel 12 Sv-procedure genoemd en verwijst naar het desbetreffende wetsartikel uit het Wetboek van Strafvordering. Het gerechtshof besluit naar aanleiding van uw klacht of de verdachte alsnog voor de rechter moeten komen.

Inzage processtukken

Voor PSG betekent dit in de praktijk dat ons regelmatig vragen worden voorgelegd door de advocaat die een slachtoffer van een misdrijf bijstaat. Na inzage te hebben verkregen in de processtukken (art. 51 Sv), stuiten advocaten op veelal omvangrijke onderzoeksdossiers. Deze dossiers bevatten vaak ook processen-verbaal van bevindingen aangaande digitaal forensisch onderzoek, waarbij specialistische kennis nodig is om te kunnen beoordelen of nader onder de loep nemen zinvol is. Niet zelden luidt de conclusie van het onderzoek dat er niets relevants is aangetroffen, waarbij onduidelijk wordt waar er zoals gezocht is en minstens zo belangrijk, waar niet is gezocht.

Wat op enig moment in het onderzoek niet relevant lijkt, kan op een later moment van groot belang blijken!

PSG is gespecialiseerd in het inrichten en verbeteren van data governance en datakwaliteit, omdat dit de sleutel is voor het voldoen aan wet- en regelgeving.

Slachtofferadvocaat

PSG werkt nauw samen met gerenommeerde slachtofferadvocaten. Deze samenwerking heeft herhaaldelijke malen geleid tot een kentering in de strafvervolging. Het zijn deze zaken die onze harten het snelst doen kloppen. Op deze wijze hopen wij in belangrijke mate bij te dragen aan de instandhouding van rechtsorde.

Slachtofferhulp

Naast een samenwerkingsverband met de advocatuur, onderhoudt PSG tevens contacten met Slachtofferhulp Nederland. Zij helpt jaarlijks meer dan 200.000 slachtoffers, nabestaanden en naasten van slachtoffers hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Naast het bieden van emotionele en praktische hulp, ondersteunt Slachtofferhulp hen met de uitvoering van hun rechten tijdens het strafproces. Dit is waar de wegen van Slachtofferhulp, de advocatuur en PSG elkaar kunnen kruisen als wij de zaak verder oppakken om de waarheid aan het licht te brengen.

Door jarenlange ervaring en persoonlijke contacten heeft PSG toegang tot een uitgebreid arsenaal aan actuele databestanden en een zeer uitgebreid netwerk zowel in Nederland als internationaal. Wanneer een onderzoeksvraag niet door ons binnen de wettelijke kaders kan worden beantwoord voeren wij het onderzoek niet uit.

De forensisch onderzoekers van PSG hebben jarenlange ervaring bij o.a. defensie, politie, Interpol en bijzondere opsporingsdiensten. Zij zijn allen in het bezit van een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleende vergunning voor het doen van particulier onderzoek. Daarnaast behaalden zij wereldwijd erkende certificeringen, waaronder:

  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Certified Information Security Manager (CISM)
  • Certified Computer Examiner (CCE)
  • Encase Certified Examiner (EnCE)
  • Certified Fraud Examiner (CFE)
  • Certified Ethical Hacker (CEH)

Wij zijn geworden wat we zijn dankzij het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Onze visie is dat elke opdracht even belangrijk is. Van klein tot groot, van standaard tot maatwerk en van spraakmakend tot uniek. Onze opdrachtgevers zijn ministeries, decentrale overheden, financiële sector, woningcorporaties, makelaars, advocatuur, particuliere sector.