Skip to main content Skip to search

Digitaal Forensisch Onderzoek

Het belang van digitaal onderzoek

In een sterk gedigitaliseerde maatschappij is de analyse van digitale gegevens van onmiskenbaar belang. Naast een fysiek leven beschikken de meeste mensen over een digitaal leven. Door sporen te verzamelen en te analyseren van beide identiteiten ontstaat er een compleet beeld van iemands doen en laten. Aan de hand van digitale gegevens wordt inzicht verkregen in waar iemand zich bevond, gebruikte communicatiemiddelen en wordt inzicht verkregen in het de ernst van een incident. Digitaal bewijs, op de juiste wijze verkregen, is dikwijls doorslaggevend in menig juridisch geschil.

Waarom PSG

De forensisch onderzoekers van PSG hebben jarenlange ervaring bij o.a. defensie, politie, Interpol en bijzondere opsporingsdiensten. Daarnaast verzorgden zij training voor o.a. het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (SSR), Politieacademie, De Juridische Academie en meer.  Al onze medewerkers zijn in het bezit van een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleende vergunning voor het doen van particulier onderzoek. Ook behaalden zij wereldwijd erkende certificeringen, waaronder:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Certified Information Security Manager (CISM)
 • Certified Computer Examiner (CCE)
 • Encase Certified Examiner (EnCE)
 • Certified Fraud Examiner (CFE)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)

 

Benieuwd hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem vrijblijvend contact op!

Minimaliseer de risico's

Na een incident is het om meerdere redenen belangrijk om vast te stellen wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest. Indien een incident te maken heeft met persoonsgegevens, is onderzoek zelfs wettelijk verplicht in het kader van Europese privacywetgeving. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Belangrijke vragen bij een incident zijn:

 • Wat is de oorzaak van dit incident?
 • Hoe lang is dit aan de hand geweest?
 • Om welke systemen en welke gegevens gaat het?
 • Is er sprake van opzet of nalatigheid?

Het tijdig krijgen van inzicht in aard en omvang van het incident, helpt bij de prioritering en effectieve toekenning van resources en stelt u in staat om eventueel getroffen klanten en anders stakeholder tijdig te informeren. Daarnaast bent u na onderzoek in staat om de bestaande risico’s terug te dringen of weg te nemen door het nemen van passende maatregelen.

Digitale sporen

Afhankelijk van het type onderzoek worden forensische technieken toegepast om relevant digitaal bewijs te verzamelen. Een niet-limitatieve opsomming van gebruikte technieken zijn:

 • Data-recovery (herstel gewiste/verwijderde bestanden, mits niet overschreven);
 • Internetgeschiedenis (e.g. browser, chat)
 • Gebezigde zoektermen
 • Geopende bestanden en bezochte directories
 • E-mailverkeer, direct messaging
 • Cloud-omgevingen
 • Gebruikersnamen, wachtwoorden en tokens
 • Versleutelde bestanden
 • Processen/services
 • Kwaadaardige software (malware)
 • Gebezigde tools, technieken & procedures (TTP’s)
 • Vaststelling data-exfiltratie] (omvang en impact)
 • Aangesloten randapparatuur (telefoons en usb-apparaten)

Diensten

Onze specialisten maken gebruik van moderne forensische hard- en software, waardoor de integriteit van het bewijs gegarandeerd is. Een kleine greep uit de vele soorten digitaal forensische diensten die PSG levert:

 • Computervredebreuk (hacking)
 • Manipulatie bestanden
 • Conservatoir beslag
 • Bedrijfsspionage
 • (Cyber) stalking
 • Video-analyse
 • Data Recovery
 • Bedrijfsfraude
 • Datalekken
 • Phishing
 • Et cetera

Door jarenlange ervaring en persoonlijke contacten heeft PSG toegang tot een uitgebreid arsenaal aan actuele databestanden en een zeer uitgebreid netwerk zowel in Nederland als internationaal. Wanneer een onderzoeksvraag niet door ons binnen de wettelijke kaders kan worden beantwoord voeren wij het onderzoek niet uit.

De forensisch onderzoekers van PSG hebben jarenlange ervaring bij o.a. defensie, politie, Interpol en bijzondere opsporingsdiensten. Zij zijn allen in het bezit van een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleende vergunning voor het doen van particulier onderzoek. Daarnaast behaalden zij wereldwijd erkende certificeringen, waaronder:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Certified Information Security Manager (CISM)
 • Certified Computer Examiner (CCE)
 • Encase Certified Examiner (EnCE)
 • Certified Fraud Examiner (CFE)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)

Wij zijn geworden wat we zijn dankzij het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Onze visie is dat elke opdracht even belangrijk is. Van klein tot groot, van standaard tot maatwerk en van spraakmakend tot uniek. Onze opdrachtgevers zijn ministeries, decentrale overheden, financiële sector, woningcorporaties, makelaars, advocatuur, particuliere sector.