Skip to main content Skip to search

Vastgoed

Vastgoed/woningcorporaties

PSG is gespecialiseerd in woonfraude en voert in opdracht van meerdere woningbouwcorporaties en vastgoedbeheerders onderzoek uit. Onderhuur is een groot probleem in de woningmarkt en zorgt voor onvoldoende doorstroom, waardoor anderen soms jarenlang op een woning moeten wachten. Door initiatieven als Airbnb en HomeToGo vindt er steeds meer illegale onderverhuur plaats, waardoor er een onverminderde groei is aan woonfraude-dossiers.

PSG helpt woningbouwcorporaties en vastgoedbeheerders deze problematiek aan te pakken.
Gebruikmakend van hoogwaardige technologie en innovatieve opsporingsmethodieken, waaronder moderne privacyvriendelijke video-analysesoftware. Woningbouwcorporaties en vastgoedbeheerders die beschikken over eigen fraudeteams, ondersteunen wij bij het oplossen van de complexere dossiers.

Customer Due Diligence

Het doel van Customer Due Diligence (CDD) is om klanten in de vastgoedmarkt in staat te stellen de aard en het doel van de klant te begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van inzicht in de soorten transacties die een klant naar verwachting zal aangaan. Deze processen helpen vastgoedklanten en andere belanghebbenden bij het vroegtijdig signaleren van verdachte transacties.

Het CDD betreft een risico-inventarisatie en -beoordeling volgens de geldende richtlijnen, wet- en regelgeving. Relevante informatie over de klant wordt verzameld en beoordeeld op mogelijk risico voor de opdrachtgever en indicaties van illegale activiteiten zoals witwassen of de financiering van terrorisme. Customer Due Diligence vind plaats in het kader van ‘Know-Your-Customer’ (KYC); een onderneming moet weten wie haar klanten zijn, welke risico’s die klanten kunnen opleveren en het vaststellen van het zakelijk motief van deze klanten.

Door jarenlange ervaring en persoonlijke contacten heeft PSG toegang tot een uitgebreid arsenaal aan actuele databestanden en een zeer uitgebreid netwerk zowel in Nederland als internationaal. Wanneer een onderzoeksvraag niet door ons binnen de wettelijke kaders kan worden beantwoord voeren wij het onderzoek niet uit.

De forensisch onderzoekers van PSG hebben jarenlange ervaring bij o.a. defensie, politie, Interpol en bijzondere opsporingsdiensten. Zij zijn allen in het bezit van een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleende vergunning voor het doen van particulier onderzoek. Daarnaast behaalden zij wereldwijd erkende certificeringen, waaronder:

  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Certified Information Security Manager (CISM)
  • Certified Computer Examiner (CCE)
  • Encase Certified Examiner (EnCE)
  • Certified Fraud Examiner (CFE)
  • Certified Ethical Hacker (CEH)

Wij zijn geworden wat we zijn dankzij het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Onze visie is dat elke opdracht even belangrijk is. Van klein tot groot, van standaard tot maatwerk en van spraakmakend tot uniek. Onze opdrachtgevers zijn ministeries, decentrale overheden, financiële sector, woningcorporaties, makelaars, advocatuur, particuliere sector.