Skip to main content Skip to search

Bewijsbeslag

Wat is bewijsbeslag?

Bewijsbeslag is beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Er kan beslag gelegd worden op goederen, maar ook op gegevens. Goederen of gegevens waarop beslag wordt gelegd, worden ‘bewaard’ totdat de rechter via een vonnis duidelijk heeft gemaakt wat er met de betreffende goederen of gegevens moet gebeuren. Bewijsbeslag komt meestal als een verrassing voor de wederpartij of derden waarbij beslag op goederen of gegevens wordt gelegd. Vooraf wordt geen waarschuwing gegeven.

Waarom leg je bewijsbeslag?

Bewijsbeslag wordt gelegd om goederen of gegevens preventief veilig te stellen. Het heeft als doel het voorkomen dat bepaalde goederen of gegevens worden weg gemaakt, voordat een rechter uitspraak heeft kunnen doen over de zaak.

Hulp nodig bij bewijsbeslag?

PSG Recherche is gespecialiseerd in beslaglegging van gegevens in digitale omgevingen. Onze ervaren specialisten helpen u te besparen op onnodige kosten. Met onze efficiënte werkwijze en moderne forensische hardware kunnen we namelijk grote hoeveelheden data snel veilig stellen. Om uw gelijk te kunnen krijgen, kunnen wij op uw verzoek (en na toestemming van de rechtbank) het bewijsbeslag analyseren en het bewijs op een begrijpelijke manier presenteren. Kunnen we u van dienst zijn? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Ja, ik wil graag meer informatie over bewijsbeslag leggen.

  Het belang van digitaal onderzoek

  In een sterk gedigitaliseerde maatschappij is de analyse van digitale gegevens van onmiskenbaar belang. Naast een fysiek leven beschikken meeste mensen over een digitaal leven. Door sporen te verzamelen en te analyseren van beide identiteiten ontstaat er een compleet beeld van iemands doen en laten. Aan de hand van digitale gegevens wordt inzicht verkregen in waar iemand zich bevond, gebruikte communicatiemiddelen en wordt inzicht verkregen in het de ernst van een incident. Digitaal bewijs, op de juiste wijze verkregen, is dikwijls doorslaggevend in menig juridisch geschil.

  Onze werkwijze

  Onze specialisten maken gebruik van moderne forensische hard- en software, waardoor de integriteit van het bewijs gegarandeerd is. Gedurende het proces van veiligstellen van de aangewezen databronnen, worden alle door onze specialisten verrichte activiteiten beschreven en de zogeheten chain-of-custody vastgelegd.

  Digitale gegevens worden middels een forensische bewijskopie veiliggesteld en overgedragen aan de deurwaarder. De gegevens die onderdeel uitmaken van deze bewijskopie worden standaard voorzien van versleuteling ter voorkoming van datalekken.

  Afhankelijk van het type onderzoek worden forensische technieken toegepast om relevant digitaal bewijs te verzamelen. Een niet-limitatieve opsomming van gebruikte technieken zijn:

  • Data-recovery (herstel gewiste/verwijderde bestanden, mits niet overschreven);
  • Internetgeschiedenis
  • Gebezigde zoektermen
  • Chat-historie
  • Geopende bestanden en bezochte directories
  • E-mailverkeer
  • Cloud-omgevingen
  • Gebruikersnamen, wachtwoorden en tokens
  • Aanwezigheid versleutelde bestanden
  • Aanwezigheid kinderporno
  • Analyse werkgeheugen (RAM)
  • Processen/services
  • Poorten
  • Kwaadaardige software (malware)
  • Tijdslijnanalyse gericht op vaststelling van bijvoorbeeld:
  • Oneigenlijke toegang
  • Gebezigde tools, technieken & procedures (TTP’s)
  • Vaststelling data-exfiltratie] (omvang en impact)
  • Aangesloten randapparatuur (telefoons en usb-apparaten)
  • En nog veel meer!

  De forensisch onderzoekers van PSG hebben jarenlange ervaring bij o.a. defensie, politie, Interpol en bijzondere opsporingsdiensten. Zij zijn allen in het bezit van een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleende vergunning voor het doen van particulier onderzoek. Daarnaast behaalden zij wereldwijd erkende certificeringen, waaronder:

  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Certified Information Security Manager (CISM)
  • Certified Computer Examiner (CCE)
  • Encase Certified Examiner (EnCE)
  • Certified Fraud Examiner (CFE)
  • Certified Ethical Hacker (CEH)

  Forensisch deskundigen van PSG Recherche bewijzen in elk onderzoek hun meerwaarde. Naast wereldwijd erkende certificeringen, beschikken zij over jarenlange ervaring bij o.a. de Nationale Recherche, Interpol en toonaangevende security-organisaties in de private sector.

  Onze deskundigen zijn echte specialisten houden hun kennis up-to-date door permanente bijscholing en training. Zo dragen zij voortdurend bij aan het hoge kwaliteitsniveau van PSG Recherche.