Skip to main content Skip to search

Screening

Weet met wie u zaken doet

PSG voert Customer Due Diligence (CDD) onderzoek uit, beter bekend als achtergrondonderzoek.

Middels ons online platform bent u ook zelf in staat dergelijke screening uit te zetten, waarbij het te screenen individu zelfstandig op veilige wijze de benodigde bescheiden aanlevert via ons platform, Screening Software. Dit platform stelt u in staat om snel, praktisch en veilig kandidaten te screenen.

Meer informatie over Screening Software is te vinden op screening.software. Screening Software is geboren vanuit de behoefte om op veilige, privacyvriendelijke wijze te kunnen screenen en zodoende te werken volgens de huidige AVG-eisen voor persoonsgegevens.

Professionaliseer ook uw screeningsproces: bespaar kosten, tijd en moeite en genereer heldere screeningsrapportages.

Know Your Customer

Voordat u zaken doet verifieert u uw klanten, partners, huurders of andere partijen waarin u een aanmerkelijk belang heeft. Op deze wijze minimaliseert u risico’s zoals imagoschade en bestuurlijke boetes. Deze online tool helpt u bij het toetsen van partijen waarmee u een contract afsluit. Zij zorgen zelf voor het veilig uploaden van de gewenste gegevens en documenten.

Met Screening Software professionaliseert u uw screeningsproces: het bespaart uw medewerkers veel tijd en moeite, verlaagt de kosten en genereert heldere screeningsrapportages. Deze rapportages bestaan uit één document die met een downloadlink benaderbaar zijn.

Screeningopties

Op de website zijn meerdere screeningopties, waaronder:

 • ID-Check
 • Bankrekeningnummer
 • PEP en sanctielijst
 • Eigen verklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • UWV overzicht
 • BKR registratie
 • Kadastercheck
 • Kamer van Koophandel
 • Opleidingen
 • Referenties

AVG

Het screenen van mensen gaat gepaard met het controleren van persoonsgegevens. Het platform Screenings Software voldoet aan de aangescherpte AVG eisen en maakt gebruik van beveiligde verbindingen. Het aanleveren van de persoonsgegevens gebeurt door de kandidaat zelf via een beveiligde verbinding en deze persoonsgegevens worden op een beveiligde server opgeslagen.

De kandidaat zorgt zelf voor het veilig uploaden van zijn of haar documenten. Op deze wijze blijft de te screenen kandidaat op de hoogte over welke onderwerpen gescreend wordt en geeft hij of zij zelf toestemming voor het gebruiken van deze gegevens.

De screeningsuitslag wordt gebundeld in één rapportage. Deze ontvangt u in de vorm van een downloadbare link, zodat u zelf kunt zorgdragen voor een veilige wijze van opslaan.

De forensisch onderzoekers van PSG hebben jarenlange ervaring bij o.a. defensie, politie, Interpol en bijzondere opsporingsdiensten. Zij zijn allen in het bezit van een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleende vergunning voor het doen van particulier onderzoek. Daarnaast behaalden zij wereldwijd erkende certificeringen, waaronder:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Certified Information Security Manager (CISM)
 • Certified Computer Examiner (CCE)
 • Encase Certified Examiner (EnCE)
 • Certified Fraud Examiner (CFE)
 • Certified Ethical Hacker (CEH)