Skip to main content Skip to search

Sectoren

Vastgoed

PSG is gespecialiseerd in woonfraude en voert in opdracht van meerdere woningbouwcorporaties en vastgoedbeheerders onderzoek uit.

LEES MEER
Advocatuur

Gedreven door een passie voor waarheidsvinding verricht PSG feitenonderzoek. Dit feitenonderzoek draagt bij aan een eerlijke rechtsgang en een beslissende rol spelen bij het slechten van een geschil.

LEES MEER