Gepubliceerd: 15-03-2019, Rémon Verkerk

Begin 2019 telde de Nederlandse politie in totaal 1774 cold cases. Sinds 2013 werkt de politie structureel aan het oplossen van deze zaken, waarvan er inmiddels zo’n 57 zijn opgelost. De ontwikkeling van forensische opsporingsmethodieken biedt tal van nieuwe mogelijkheden en kan alsnog leiden tot het vinden van daders en antwoorden op vragen van nabestaanden.

Wat is een cold case?

Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld, zonder dat dit heeft geleid tot het oplossen van de zaak. Een cold case kan op ieder moment opnieuw door de politie worden opgepakt, als er nieuwe informatie beschikbaar komt of nieuwe ontwikkelingen in opsporingstechnieken zijn.
Bron: www.politie.nl

Succesfactoren

Getuigen

Doorslaggevend bij de oplossing van cold cases is de hulp van (nieuwe) getuigen. Hun informatie leidt in ruim de helft van de coldcase-onderzoeken tot een doorbraak. Dit betreft in veel gevallen informatie die nog niet eerder met de politie gedeeld is. De redenen voor het niet eerder delen van deze informatie zijn divers. Getuigen zijn niet gehoord of zijn al die jaren in de veronderstelling geweest dat hun informatie reeds bij de politie bekend was. Spijtig genoeg zijn er ook getuigen die over informatie beschikken waarvan zij ten onrechte inschatten dat deze niet relevant is.

Onbetrouwbaar geheugen

Het komt ook voor dat een getuige kort na het misdrijf wel is gehoord door de politie, maar dat de politie (soms onterecht) de inschatting maakt dat deze getuige door een onbetrouwbare waarneming niet bruikbaar is. Wanneer meerdere getuigen gehoord worden zullen zij zelden of nooit eenduidig verklaren. Het geheugen is een complex orgaan en niet alles dat een getuige zich meent te herinneren is conform de werkelijkheid. Wanneer getuigen onderling contact hebben kunnen zij onbewust hun herinneringen ‘bijstellen’ met de informatie van de ander. Zo kunnen meerdere getuigen een eenduidige, en hiermee geloofwaardige verklaring afleggen bij de politie, die hierbij op het verkeerde been gezet worden

DNA

Biologische sporen spelen een belangrijke rol bij het oplossen van misdrijven. Vooral op het gebied van forensische DNA-onderzoek hebben zich de laatste jaren enorme ontwikkelingen voorgedaan. Huidige wetgeving maakt het (onder voorwaarden) mogelijk om bij zeer ernstige misdrijven een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek te starten. In recente onderzoeken spelen dergelijke sporen een belangrijke rol, maar ook in het geval van cold cases biedt dit uitkomst. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra, waar een grootschalig DNA-onderzoek leidde naar de dader.

Digitale- en biologische sporen zijn meer relevant dan ooit tevoren.

Digitaal Forensisch Onderzoek

Ook binnen het domein van digitale recherche heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. Nieuwe onderzoekstechnieken en exponentiëel toegenomen rekenkracht geven inzicht in gegevens die jaren geleden aan het oog van de rechercheur onttrokken bleven. Het kraken van beveiligde bestanden, het herstellen van gewiste gegevens en het doorgronden van complexe datastructuren zijn slechts enkele zaken die kunnen leiden tot nieuwe inzichten.

Wij gaan voor de waarheid

PSG staat nabestaanden bij in het het vinden van nieuwe aanwijzingen in cold cases en lopende onderzoeken, waarbij wij er alles aan doen om lopende politie-onderzoek niet te obstrueren. Ons multi-diciplinaire team van forensische- en tactische particulier onderzoekers gaan tot het uiterste om een doorbraak te forceren; volharding overwint. Het leed maken we hiermee echter niet ongedaan, maar hopelijk dragen antwoorden bij tot meer ‘rust’.

Ook al is de informatie summier of ogenschijnlijk onbetekenend en heeft de informatie betrekking op een misdrijf dat lang geleden is gepleegd. Elke tip kan het laatste puzzelstukje vormen of juist het eerste en daarmee de aanzet voor de oplossing van een misdrijf.

Hoe u kunt helpen..

Denkt u over informatie te beschikken die de politie kan helpen bij het oplossen van een misdrijf?

  • Bel met de opsporingstiplijn op 0800-6070 (gratis)
  • Bel vertrouwelijk met Team Nationale Inlichtingen (TNI) op 079-3458999
  • Bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 (gratis)