Gepubliceerd: 23 juli 2020, Rémon Verkerk

Altijd en overal in beeld

De ontwikkeling van de ip-camera’s heeft de laatste jaren een behoorlijke vlucht genomen en deze beperkt zich niet alleen tot beeldkwaliteit. Geen mooier bewijs dan een beeld van een verdachte die zijn ladder tegen het huis zet of een plaatje van een vrouw die staat te pinnen met een zojuist gestolen pinpas. Toch blijft beeldmateriaal dat verkregen wordt in zeer beperkte mate gebruikt ten behoeve van de opsporing. Het uitkijken van beelden is een tijdrovend proces als je niet exact weet waar en wanneer een gedraging heeft plaatsgevonden. Zelfs wanneer dit wel bekend is, zou je willen weten of een betrokken persoon op andere momenten en op andere beelden voorkomt. Dit vraagt om een meer innovatie wijze van analyse.

‘Camera in Beeld’

Camera in Beeld is een politiesysteem, die alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden. Opsporingseenheden van de politie kijken 600 keer per dag in de politiedatabase, zo liet projectleider Karel van Engelenhoven, projectleider van de database, in oktober tegenover het NRC weten. “Dan zien we bijvoorbeeld iemand met een mes rondlopen in de buurt van een steekincident. Of het wordt duidelijk in wat voor auto een voortvluchtige stapt na een overval.”

Reactief vs Pro-actieve analyse

Camerabeelden vormen een uiterst belangrijk middel in de opsporing van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. In de praktijk betekent dit veelal dat een strafbare gedraging ontdekt wordt, waarna de benadeelde hiervan aangifte doet bij de politie. Wanneer er sprake is van ernstige delicten kan de politie, zoals hierboven beschreven, camerabeelden opvragen uit de directe omgeving van het plaats delict. Het analyseren van dergelijke beelden is nog niet zo eenvoudig als je zult denken, hetgeen kan leiden tot lange wachttijden bij de politie. Bijkomend probleem is dat de bewaartermijn van camerabeelden, vanwege de bestandsomvang, gemiddeld genomen relatief kort bewaard worden. Het komt geregeld voor dat een misdrijf pas na verloop van tijd ontdekt wordt of gemeld wordt bij de politie. Een pro-actieve benadering kan daarom wenselijk zijn om opgelopen schade te voorkomen en het risico tijdig te kunnen mitigeren. Het regelmatig pro-actief controleren van het opgenomen beeldmateriaal vereist veel tijd en discipline. U kunt zich voorstellen dat dit voor een bedrijfspand met tientallen camera’s geen doen is.

Intelligente analyses

Innovatieve technologie maakt het mogelijk om grote hoeveelheden beeldmateriaal efficiënt te doorzoeken. Gebruikmakend van de best-of-breed Video Synopsis®-technologie helpt PSG, van rechtshandhaving, de overheid en de publieke veiligheidsorganisatie naar particuliere beveiliging en zakelijke entiteiten, om waardevolle en handige informatie uit video te extraheren en hun omgeving te beveiligen.

Privacy

Digitalisering van de maatschappij heeft geleid tot aanscherping van de privacywetgeving. Vastleggen van videobeelden, waarop personen te zien zijn, valt onder de definitie van verwerking persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Efficiënte analyses van beeldmateriaal is dus niet alleen van be

lang vanuit het oogpunt van kostenbesparing, maar ook ter voorkoming van onnodige inbreuk van de privacy. Onze ‘intelligente’ software maakt het mogelijk om niet-relevante beelden weg te filteren.

Voorbeeld

In een Buurtpreventie-app wordt informatie gedeeld dat schimmige figuren bij herhaling zijn waargenomen in een witte Volkswagen Golf bestuurd door een dame. Deze auto zou op verschillende locaties in de wijk kort zijn gestopt om iemand in of uit te laten stappen die vervolgens een of meerdere foto’s van specifieke huizen maakte. Laatstgenoemde persoon zou een basebal-cap dragen en rugzak, hetgeen identificatie bemoeilijkt.

PSG krijgt beeldmateriaal aangeleverd van 3 dagen (3x 24 uur), afkomstig van 3 verschillende camera’s. Dit brengt het totaal op 216 uur opnamemateriaal. Om te beginnen filteren we dit materiaal zodanig dat onze analisten slechts die beelden te zien krijg die voldoet aan een of meerdere voorwaarden:

  • bevat een witte auto met vrouwelijke inzittende
  • voetgangers met hoofddeksel
  • voetgangers met rugzak of andere bagage
  • voetgangers die langer dan 2 seconde stilhouden

Vervolgens worden alle waargenomen objecten/subjecten in een enkele videofeed gepresenteerd en vindt een reductie van het opnamemateriaal plaats van circa 90-95%. Passanten die niet aan deze voorwaarden voldoen blijven gefilterd en zodoende letterlijk en figuurlijk buiten beeld.

Hoe kunnen wij u helpen?

Bedrijven

• Verliespreventie – winkeldiefstal • Smash & Grabs – Parkeren monitoring • Slip & Fall – Frauduleuze claims • Werknemersmonitoring – Bedrog, diefstal, inventarisatiekrimping • Operatieoptimalisatie – Identificeer verkeerspatronen en paden.

Beveiliging winkels

• Verhoog veiligheid van winkels • Verhoog winstgevend • Identificeer patronen van diefstal • Verbeteren van merchandising.

Thuisbeveiliging

• Weet wat er aan de hand is • Bescherm eigendom • Bescherm de geliefden • Monitor dieren, huisdieren of wilde dieren • Houd een waakzaam oog op vakantiehuizen • Zaken zoals boten, stacaravans etc.

Conclusie

PSG biedt innovatie video-analyse voor tal van doeleinden. Het voordeel voor u is een aanwijsbare kostenbesparing, waarbij u als gegevensverantwoordelijke blijft opereren binnen de kaders van de AVG.