Rémon Verkerk, 8 april 2019

Wat zou de wereld er 10 jaar geleden anders uit hebben gezien, wanneer ík destijds de kennis en middelen tot mijn beschikking had van vandaag de dag. Welnu, ik besef mij goed de mate van arrogantie die ik met deze uitspraak tentoonspreid. De wereld zou er in werkelijkheid niet heel anders uit hebben gezien; de uitkomst van civiel- en strafrechtelijke onderzoeken wel ben ik bang.

Een dergelijke arrogantie is menig expert echter niet vreemd, zo ook voor wat betreft digitaal forensische expertise. Zovelen in in mijn vakgebied betitelden zichzelf alszijnde expert. Laten we eerlijk zijn, dat is ook hoe menig digibeet ons zag. Keer op keer wisten wij tactisch rechercheurs te verrassen met digitaal bewijs, hetgeen voor een doorbraak zorgde in een vastgelopen onderzoek.

Digitale recherche opende deuren die voorheen veelal gesloten bleven. Ogenschijnlijk onzichtbare data werd op bijna magische wijze tevoorschijn getoverd, wachtwoorden werden gekraakt, opzet werd aannemelijk gemaakt. Lees ook deze blog voor opzet.

Blijf kritisch – op jezelf en op anderen!

‘The sky was the limit’, of liever gezegd: de forensische software bleek een beperkende factor voor veel van deze zogenaamde experts. In een poging de eerder op mijzelf afgeroepen arrogantie af te schudden, ook ik behoorde tot één van deze ‘experts’. Wat mij overigens niet hielp was dat de Nationale Recherche mij destijds benoemde tot ‘Expert A’ binnen het Team Digitale Expertise. Het gevaar van dergelijke titels is dat sommige mensen de neiging hebben zichzelf te overschatten, of minstens zo gevaarlijk, dat experts de verwachtingen van anderen waar willen maken en het moeilijk vinden om aan te geven dat hun kennis niet toereikend is. In een poging geen gezichtsverlies te leiden worden zo nu en dan onjuiste conclusies getrokken die een onderzoek in een verkeerde richting kunnen sturen en in voorkomende gevallen de rechtspraak negatief kunnen beïnvloeden.

Inmiddels ben ik 20 jaar werkzaam in dit vakgebied en bestempel ik mijzelf niet langer als expert. Ondanks de vele jaren op de teller, talloze opleidingen en certificeringen, besef ik mij dat ik beschik over een solide basis. Wat deze basis pas echt solide maakt, is dat ik mijn beperkingen ken en niet langer schroom om gebrek aan kennis of vaardigheden tijdig kenbaar te maken en de assistentie van een meer deskundige vakbroeder in te roepen.

Je bent pas werkelijk een expert, als je door vakgenoten als zodanig wordt erkend!